Annonsørinnholt: Urolige tider? Tre tips til hvordan du prevarer verdene

GIR RÅD: Norman Oftedal, chief executive of Formues kontorer i Rogaland recommends en long-term plan og en bred portefolio. Det göder at man står stødigere når kriser inntreffer.

Hvordan kan du preserve og develope verdene i et urolig finansmarked? Daglig leder Normann Oftedal for Formues kontor i Rogaland er klar i sine recommendations.

Annonsørinnholt producersert av Schibsted Partnerstudio

– The war in Ukraine and the effects of the coronavirus have affected the financial market in the first half. Det er ogås høy usikkert in the future. I pictures urolige periodierd er det lett å ta kortsiktige decisions som impact den long-term returns, sier Normann Oftedal, som leder Formues kontor i Rogaland.

HOLD DEG TIL PLANEN: Daglig Leder for Formues kontor i Rogaland, Normann Oftedal råder kundene til å ikke la styre investementsbeslutningene.

Oftedals team has a long experience as advisors for wealthy private persons and families in the region and good knowledge about how to preserve and develop value in a long-term perspective.

– Mange av våre kunder er entrepreneurer som zurder å frigi tid på å skape noe nytt eller develope vården van de eier. De desverre å ha en solideringinstrestegi som kunjninger godt selv om det blir uro i finansmarkedet. We are here to help our customers. Ta kontakt så bistår vi gerein.Three good tips

Ingen investment portfolio er upåvirket av store børsfall. Men det er noen grep som kan contribute til at du beholder roen när finansmarkedet blir nervouszt. Dette er Oftedals treste beste råd:

1. Legg en long-term plan

Som birtfseier har man ofte lagt en god og long-term plan for the company. Du bør tenke likt rundt formuen.

Planen bør conteien vilje mål du har med verdene og ta høde for viljelen risiko du åler å ta. Typical goals can be å sikre et godt generationalskifte, skape noe nytt, kjøpe en fritidseiendom eller frigjøre tid til å gjøre noe du har drømt om.

Når dette er avklart, har du bede ovrísdf over kapitalbehovet in the future. Da kan du bygge en skreddersydd investmentportfolio adapted to your goals and assumptions.

2. Buy a solid portfolio with different investors

Ikke legg alle eggene i samme kurv. Spre Investeringene i flere as byggeklosser, som renter, aksier og investments begeben børs (e.g. real estate and private equity – akser i unoterte selspearer), samt innad i hver byggekloss.

Oftedals erfaring er at private equity-fond som Formues kunder får affigf til, er en byggekloss som historisk har skapt good return og biddratt til å dempe kortsiktige verdisvingninger.

Lavere kursfall means shorter return to positive return when markedene snur – something that is often done when du minst waiter det.INVESTOR BREDT: Formues rådigere Elisabeth Oftedal and Fredrik Undheim mener et godt råd er å spre Investeringene i mange like innenre renter, aksier og alternative Investering. Da blir man mindere affected by single incidents.

3. Hold deg til planen som er lagt

When the yield has been high kan man bli fristet til å kjøpe mer, mens när verdene faller kan man bli fristet til å selge i affect.

Denne adferden gött at very much mange buyer and seller at the wrong time. It reduces returns. Hold deg til planen du har lagt og sogr for at portfolion er i träd med den.

Det means at du bør kjøpe mer av de byggeklossene som har falt i verdi og selge dem som har gonet best.

Skaper results beyond returns

Oftedal trekker frem at en formue handler om mye mer enn summen av de financier verdiene. In addition to å bygge en skreddersydd investmentportfolio er det viktig at formuen er rikt skattemessig organized, og at documenter som testament og frmidlingfullmakt er på plass.

– Vår jobb er å hijel kundene med å preserve og develove verdene samt ta ut det det potentialet som ligger i hver formue. “Ved å legge en god plan med concrete mål, skapes det esultatske övetre roiten fra investingsportfolioen,” concludes Oftedal.


Vil du ha en unforpliktende prat? contact:

Norman Oftedal, leader of Formue Rogaland

Mobile: (+47) 995 87 106

Email: [email protected]

Historical returns er ingen garanti for future returns. Fremtidig return vil blant annet avhenge av markkosutviklingen, forvalters dychtheit, investmentrisk samt kostenlos ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som fölge av kursfall.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *