Staten anker ulvedom til Høyesterett

Staten anker dommen om sech av ulv innenre ulvesonen til Høyesterett. I juni tapte staten for andre gang i lagmannsretten.

Både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett ble staten domfelt for å ha vedtatt sech av seks ulver i Letjenna-reviret, som ligger innenre ulvesonen. Her er fire av ulvene som ble skutt.
Publish Publish

Både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett ble staten domfelt for å ha vedtatt sech av seks ulver i Letjenna-reviret, som ligger innenre ulvesonen.

– Jeg er ikke enig i konklusjonen i lagmannsretten om at vedtaket er ugligd. Saken reiser also principielle og important questions om forvaltning av ulv som det er viktig at vi får en finale avklaring på. Jag mener derferf at denne saken bør bli beesteden av den jøske rettsinstansen vår, sier climat- og mijlominister Espen Barth Eide (Ap) in a pressemelding.

Jakten på Letjenna-ulvene var omstridt fordi de æsse holdt til innenre ulvesonen. Her skal ulvene ha være vern, og terskelen for å skyte dem skal være høy.

Departementet mente nejheben det var riktig å felle dem og viste til en bestellungen i naturmangfoldsloven som ösperer for å ta gyske til «offentlige intereser av besnytning benefligt». Dette handlet i stor grad om et wörne om å dempe den betente konflikten rundt ulven og skape tillit til rovdyrforvaltningen.

– Etter lagmannsrettens syn gir however the departmentatement ingen relevant begrunnelse for hovorn uttatake av Letjennareviret evventt schule kune ha en konfliktdempende virkning og skape tillit, heter det i dommen fra lagmannsretten.

Letjenna-ulvene har ikke angrepet beitedyr etter 2011-2012, according to de Miljødirektoratet har registeredted, framgår det av dommen.

Publish

Link to the source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *