Stenger Hinnasvingene i to og et halft år

Fylkeskommunen er godt i gang med å bygge Bussveien mellom Vaulen og Gausel. Monday 3 October klokka 06 blir Hinnasvingene stengt for gjennomkjøring frem til vården 2025.

Post: Post:

Stengegen sker i konstrukti med work på Bussveien. Fylkeskommunen regner med at stengengen varer frem til spring 2025. Frem mot denne datoen skal bussvei-prosjektet lage en 500 meter lang kulvert for biler fra Stasjonsveien i nord og i areat ved Hinnavågen i sør.

På toppen av kulverten får bussen egen trase sammen med syklister og fotjjängere på sidene av Bussveien. Stengengen sker i etapper, men adkomst til eiendommer i amäterte er öpen under hele anlagsperioden. Enkelte eiendommer får ny adkomst temporde i anlaggsperioden, or permanently. The contractor responsible for the work kommer til å ha traffickvakter på plassen i konstruktionen med stengegen.

Harald Bohn er enhetsleder i Bussveien.

– This is a very trafficked stretch in Stavanger. Anleggsperioden kommer til å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å. I try to be sure that there are inconveniences as small as possible, but I think that people will be able to make it worse in the area for a few years compared to today’s situation. For de som har moviment til det nørker jeg ogse i dette projekt om at kollektivreiser og sykkel kan være en god moviment og replacement for bilen, sier enhetsleder i Bussveien, Harald Bøhn.

The nearest alternative to Hinnasvingene is Gamleveien. Fylkeskommunen opplyser om at veien kommer til å experience a marked increase in traffic in the coming years.

– Mye av trafikken som i dag går gjennom Hinnasvingene forflytter seg tolling til Gamleveien. Det kommer til å ta tid för det nye kjøretsäronet setter seg, og noe av trafikken blir probabilität til andre veier etter en stund. Bussveien mellom Stasjonsveien og Gauselvågen has been planned long, så jeg er sikker på at dette går well, selv om jeg ikke legger skjul på at det blir challengende. Vi er svårdt oppätchen av traffiksikkerhet, skilting og god informätion til nabolaget, opplyser Bøhn.

Bussveien gjennom Jåttåvågen is the biggest project in Bussveien. Earlier this year, work began on the stretch between Nådlandsbråtet and Hans og Grete Stien. Totalt er det nå anlagsarbeid på fire etapper i Bussveien som fylkeskommunen bygger mellom Stavanger og Sandnes. Senere i år starter fylkeskommunen ogsga å build bussvei i Sandnes centrum. Bussveien between Stavanger and Sandnes will open in 2026.

Post:

Link to the source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *